Start
Egenkontroll
Dokumentation
Aktivt
Miljöarbete

Välkommen till EDAM AB!

Vi tillhandahåller lösningar och tjänster för er som säljer och hanterar kemikalier i er verksamhet.

Förståelse för mindre företagets situation, snabb service, noggrannhet samt personlig kontakt är vårt mål.
Edam AB erbjuder en unik lättarbetad och mycket prisvärd lösning till företag som vi är ensamma om i Sverige,
ett dataprogram som heter Kemikalieregister EDAM.

Tillverkare / Importörer av kemiska produkter
Har ni en kemisk produkt som ni vill lansera i Sverige? Norden? EU? Världen?
Låt oss hjälpa er att uppfylla de lagar och krav som ställs på er så kan ni koncentrera er på att visa Sverige/Världen vilken bra produkt ni har!

Läs mer… »

Användare av kemiska produkter
Arbetsmiljöverket, kommunen och länsstyrelsen har krav på er som ni måste uppfylla och de utövar även kontroller på detta. Är ni som de flesta små och medelstora företag medvetna om vad ni borde göra men inte hinner med i nuläget.

Läs mer… »